Iconus

Logo-main

Sídlo

ICONUS S.R.O.

PEKNÁ 34

900 28 IVANKA PRI DUNAJI

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Kontakt

+421 948 599 072

INFO@ICONUS.ONLINE

IVAN@ICONUS.ONLINE

DIANA@ICONUS.ONLINE

Bankové spojenie

VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA

ČÍSLO ÚČTU: 3147249357/0200

IBAN: SK42 0200 0000 0031 4724 9357

SWIFT: SUBASKBX

Fakturačné údaje

IČO: 47085282

DIČ: 2023748177

ZAHRAJ
TO ZNOVA

ZAHRAJ TO ZNOVA